Stanowisko pracy spawacza


Właściwa ochrona zdrowia i życia pracownika to jedna z kluczowych kwestii, o jakie musi zadbać pracodawca. Wyposażenie stanowiska pracy i pracownika we wszystkie obowiązkowe ochrony, pozwoli nie tylko bezpiecznie wykonać pracę, ale też uniknąć poważnych kar finansowych. Przeprowadzenie szkolenia BHP oraz zadbanie o zdrowie podwładnego to prawny obowiązek, w kwestii którego lepiej nie decydować się na zaniedbania. Od stanowiska pracy zależy rodzaj ochrony, którą należy zapewnić, ponieważ każda praca jest inna i generuje inne czynniki niebezpieczne. Jeśli pracownik ma kontakt z substancjami żrącymi, powinien mieć odzież wykonaną z materiałów odpornych na nie, szczelnie zakrywającą ciało. Powinien również posiadać rękawice i okulary chroniące przed szkodliwymi oparami. Inne będzie wyposażenie choćby spawacza. Człowieka wykonującego tę pracę ochronić trzeba przede wszystkim przed poparzeniem oraz przed mocnym światłem. Powinien więc mieć on przede rękawice spawalnicze oraz charakterystyczny hełm z przyłbicą. Rozbłyski światła emitowane podczas spawanie są bardzo niebezpieczne i ochrona przed nimi powinna być priorytetowa. Dla własnego dobra pracownik nigdy nie powinien zaczynać pracy bez przysłonięcia twarzy właściwą osłoną. Hełmy spawalnicze wykonane są w taki sposób, by pozostawić jedynie wąskie pole widzenia, również zabezpieczone ciemną szybką. Przed szkodliwym światłem chronić należy również osoby postronne. Często w miejscu wykonywania spawania odbywają się również inne prace, w których biorą udział osoby, które nie są spawaczami – i co za tym idzie nie mają odpowiedniej ochrony. Dlatego też wokół miejsca spawania powinny zostać rozstawione ekrany spawalnicze, które szczelnie zasłonią wszystkie rozbłyski i nie narażą na uszkodzenie wzroków przypadkowe osoby. Stanowisko pracy powinno być również wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy, który pozwoli szybko zażegnać niebezpieczeństwo związane z zaprószeniem ognia. Przestrzeganie zasad BHP pozwoli wykonać każdą pracę bezpiecznie, bez narażania siebie oraz osób postronnych.

Sprawdź jeszcze: https://izolacyjnie.pl